GeometricWindowTreatment_3GeometricWindowTreatment_ne